2012. május 21., hétfő

Közhasznúsági jelentés 2011. évről

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány
1131.Budapest, Visegrádi utca 91/E 1. emelet 6.


2011. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEBudapest, 2012. május 10.


Marczali Ferenc
elnök


1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1.      SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az 1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 192.000 ezer Ft, a saját tőke 192.000 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk alább tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

1
8
1
4
7
5
0
0
-
1
-
4
1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

2011. Év

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

1131.Budapest, Visegrádi utca 91/E 1. emelet 6.
címe
Keltezés: Budapest, 2012. május

Kuratóriumi elnök

P.H.

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18147500-1-41
Az egyéb szervezet megnevezése: 1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1131.Budapest, Visegrádi utca 91/E 1. emelet 6.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2011. ÉV

                                                                                                                                                     adatok e Ft-ban
Sor-szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a
b
c
d
e
01.
A.
Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
0

0
02.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK03.
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK04.
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK05.
B.
Forgóeszközök (6 - 9. sorok)
200

192
06.
I.
KÉSZLETEK07.
II.
KÖVETELÉSEK08.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK09
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
200

192
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor)
200

192
11.
C.
Saját tőke (12. -16. sorok)
200

192
12.
I.
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
200

192
13
II.
TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY


-8
14.
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK15.
IV.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
0

-8
16.
V.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL17.
D.
Tartalék
0

0
18.
E.
Céltartalékok
0

0
19.
F.
Kötelezettségek (20. - 21. sorok)
0

0
20.
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK21.
II.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11+17 + 18 + 19 sor)
200

192


Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18147500-1-41

Az egyéb szervezet megnevezése: 1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1131.Budapest, Visegrádi utca 91/E 1. emelet 6.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE


2
0
1
1
  ÉV

adatok E FT-ban
Sor­szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.)
0

100
2.
I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)
0

0
3.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás4.
a) alapítótól5.
b) központi költségvetéstől6.
c) helyi önkormányzattól7.
d) társadalombiztosítótól8.
e) egyéb9.
f) továbbutalási céllal kapott10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás11.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0


12.
4. Tagdíjból származó bevétel13.
5. Egyéb bevétel14.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
0

0
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
0

0
16.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek17.
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek18.
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
0

0
19.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)
0

0
20.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.)
0

108
21.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
0

108
22.
Ebből: továbbutalt támogatás
0

0
23.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0

0
24.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0

0
25.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0

0
26.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.)
0

0
27.
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások28.
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások29.
3. Ráfordítást jelentő elszámolások30.
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
 T.1715/B.r.sz.   s - AB Nyomtatvány

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18147500-1-41

Az egyéb szervezet megnevezése: 1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1131.Budapest, Visegrádi utca 91/E 1. emelet 6.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE


2
0
1
0
 Év

adatok E FT-ban
Sor­szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
31.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)
0

-8
32.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1 .-E./4.)


-8
33.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)
0

0
34.
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 .±2.)
0

0
35.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
-


36.
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
-

-
37.
I. Adózás előtti eredmény (B./1 .-F./1 .)±H/2
0

0
38.
J. Fizetendő társasági adó
0

0
39.
K. Tárgyévi eredmény
0

-8
40.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3)
0

-8
41.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
-

-
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
0
43.
1. Bérköltség

44.
ebből: - megbízási díjak

45.
- tiszteletdíjak

46.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47.
3. Bérjárulékok

48.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
0
49.
C. Értékcsökkenési leírás
0
50.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
8
51.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
0
52.
F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1% összege
02.      KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA


Tárgyévben az Alapítvány nem kapott állami támogatást kapott.


3.      VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS


Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 2010. október 22. napján jegyezte be nyilvántartásába 7. Pk. 60793/ 2010. számú végzésével, mely végzés 2010. november 12. napján emelkedett jogerőre. 2011-ben az alapítvány vagyona csökkent a szükséges (banki) költségekkel, összesen 8320.-Ft-tal. 100.000.-Ft bevételt szerzett, amit közhasznú tevékenységének kiadásaira használt fel, a számlánkon ezen felül nem történt forgalom. 


4.      CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA


Alapítványunk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.


5.      KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE


Tárgyévben Alapítványunk nem kapott támogatást.


6.      A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE


Tárgyévben Alapítványunk vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban, költségtérítésben.


7.      A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ, TÁMOGATOTTSÁG


A Fővárosi Bíróság az Alapítványt 2010. október 22.-én jegyezte be, a bejegyzés 2010. november 12.-én emelkedett jogerőre.

2011. április 05-20-ig az Alapítvány kiállítást rendezett Kiállítva címmel. A kiállítás nyolc alkotó munkáján keresztül igyekezett bemutatni a prostitúció problematikus pontjait. Kezdeményezésünk egy állásfoglalás volt, mely szerint a test elidegenítése és árucikként való értelmezése amellett, hogy morálisan elfogadhatatlan, a prostituáltakat érő erőszak az emberi jogaiknak súlyos megsértését jelenti. Kiindulópontja az a társadalmi, kulturális és politikai kontextus volt, mely legitimizálja a prostitúció folyamatát és a test áruba bocsátását és a nők elleni erőszakot. A kiállítás egy, a prostitúció problémakörével foglalkozó eseménysorozat első eseménye volt, ami a Fogasházban került megrendezésre az 1nem – Művészettel a nemek közti egyenlőségért – Alapítvány szervezésében. A kiállításon több mint 300-an vettek részt. A kiállítás megrendezése a Kuratórium tagjainak és az Alapítvány támogatónak természetbeni felajánlásból jött létre, vagyonából az Alapítvány a kiállításra nem fordított erőforrásokat.

A kiállítás április 13-ától az Art Moments eseménysorozat része is volt. A kiállításhoz kapcsolódó programok voltak: Csillag Ádám: Nincs kegyelem a földi pokolban dokumentumfilm vetítés, Kerekasztal-beszélgetés a prostitúcióról. "A prostitúció megjelenése a médiában, a művészetekben és a valóságban." Moderátor: Mihalovics Éva (mozgókép és média szakos tanár, a Tilos Rádió műsorvezetője), Workshop a prostitúcióról Szigeti Vera vezetésével (az 1nem alapítvány és a NaNe Egyesület munkatársa), Prostitúció a játékfilmben- előadás, vetítés, beszélgetés Mihalovics Évával (mozgókép és média szakos tanár, a Tilos Rádió műsorvezetője).

Az Alapítvány a Facebookon is regisztrált, ahol 281 támogatója van.

 Az Alapítvány június hónapban Együttműködési megállapodást kötött a Nagymecskei Általános iskolával, melynek keretében az Alapítvány segítséget nyújtott az iskola pedagógia programjába foglal tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek megvalósításához. Ennek keretében 4 alkalommal június hónapban a nők elleni erőszakos cselekmények és családon belüli erőszak témakörében tanórán kívüli szabadidős foglalkozást tartott egy segítőnk közreműködésével. A szabadidős tevékenység szervezését és megtartását az Alapítvány ingyenes végezte, az iskola az Alapítvány költségeit összesen 100.000.-Ft értékben támogatta, mely összeg a foglalkozást bonyolító részére teljes egészében kifizetésre került.

2011 júliusában az Alapítvány a Vodafone „Főállású Angyal 2011” programban részt kívánt venni és Szabados Petrát a pályázatában a megjelölt szervezési és kommunikációs feladatok munka-, illetve feladatkörben, tizenkét hónapos határozott időtartamra, nyertessége esetén alkalmazni kívánta.

Sajnos a pályázat a több mint 500 pályázatból a legjobb 20-ba bekerült, ám a további elődöntőkön sikertelenül szerepelt, így Szabados Petra alkalmazásra nem kerülhetett sor. Petra és az Alapítvány azonban több mint 420 támogató szavazatot kapott.

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány ez évben még pályázatokon nem vehetett részt, mivel az alapítás időpontja alapján nem tudott megfelelni a feltételeknek, több rendezvényt az év során nem szervezett.

Az alapítvány 2011-ben a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján önkénteseket nem alkalmazott.

Budapest, 2011. május 10.Marczali Ferenc

elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést 1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány Kuratórium 2011. április 30-i ülésén 1/2012. számú határozatával elfogadta.